צור קשר
04-8415650
דף הבית / טכנולוגיות לאיתור נזילות

איתור נזילות

שירותים וטכנולוגיות לאיתור נזילות וגילוי דליפות

איתור נזילות מים במערכות אספקת מים 

 1. איתור רטיבות ונזילת מים בתחום משק הבית בשיטה תרמי, גז וכיו”ב
 2. איתור נזילות מים בצנרת אספקת מים עירוניות (צינורות פלדה, פוליאתילן וכד’) בשיטה אקוסטית
 3. איתור נזילות במערכות מים אזוריות בשיטות אקוסטיות, אלקטרומגנטית ועוד
 4. איתור דליפות במיכלי בטון ופלדה
 5. מציאת מיקומם המדויק של פגמים פנימיים בצנרת
 6. מציאת שברים חיצוניים ופגמים בצינורות
 7. זיהוי קורוזיה בדפנות הצינור
 8. זיהוי כיסי אוויר וגז
 9. זיהוי מצב החומרים המרכיבים את הצינור
 10. מעקב אחר הדרדרות במצב הצנרת


איתור וניטור נזילות מים במערכות ביוב ושפכים

 1. איתור נזילות ביוב בקווי סניקה (צינורות פלדה, בטון, פוליאתילן וכד’) בשיטה אקוסטית, אלקטרומגנטית
 2. איתור נזילות בקווי סניקה בשיטות של צילום ועוד
 3. איתור ללא הרס של דליפות באגני שפכים מבטון מזויין ​


איתור וניטור נזילות דלק וגז מצנרת ומיכלים

 1. איתור נזילות דלק בשיטה הידרופונית
 2. איתור נזילות גז בשיטות הידרופוניות, גז קל, צילום ועוד
 3. איתור דליפות במיכלי בטון ופלדה
 4. חקירה והערכה של מצב תחזוקת הצנרת
 5. ביצוע עבודות תחזוקה תוך הימנעות מכניסת עובדים לתוך הצינורות

טכנולוגיות איתור נזילות

איתור נזילות - טכנולוגיות מוצעות

מערכת אספקת מים ושפכים (בלחץ)

זיהוי דליפות וניטור מצב פיזי של קווים להולכת דלק וגז