צור קשר
04-8415650
איתור נזילות 

ופתרונות מתקדמים לניטור דליפות

יעודה של חב’ גאיא הוא לספק שירותים של איתור נזילות וניטור דליפות של זורמים בצינורות ונוזלים במיכלים, לרבות מים, דלקים, גז, ושפכים (בלחץ).

החברה מפעילה צוותים מיומנים לגילוי נזילות ודליפות תוך הענות מיידית לקריאה של כל לקוח.

שירותי החברה ניתנים לגורמים ציבוריים כגון רשויות מקומיות, מוסדות, איגודים ותאגידי מים וביוב, חברות בעלות תשתיות של דלקים וגזים וכן לכל גורם פרטי הנתקל בבעיית דליפה או נזילה.

מודגש כי הפתרונות ניתנים ע”י שימוש בטכנולוגיות מסוגים שונים בהתאמה לבעיה אותה החברה נדרשת לפתור ובאופן אופטימלי מבחינת הדיוק, סוג האתר, סוג הזורם או הנוזל, לוח הזמנים, והעלות של השירות ו”מחיר” הנזק.

 

גאיא ניטור נזילות

איתור נזילות

איתור נזילות מים במערכות אספקת מים

נזילות

איתור וניטור נזילות שפכים במערכות הולכת ביוב בלחץ ומתקני אגירה טיפול

נזילות דלק

ניטור ואיתור נזילות דלק וגז

איתור נזילות ודליפות - שלבי מתן הפתרון לבעיה

  • לימוד מעמיק של מאפייני האתר והתשתית
  • איסוף מידע קיים אודות מערכת התשתית של החברה
  • ניתוח מאפייני המקום המיועד לטיפול ובחינת חלופות לקביעת שיטת ההתערבות האופטימלית
  • בניית תכנית עבודה ותקציב לביצועה
  • הצגת הפתרון למזמין לרבות לוח זמנים לביצוע ואומדן תקציבי
  • חתימת הסכם
  • הבאת צוותי עבודה מיומנים לביצוע הפרויקט ואיתור הנזילה בדיוק הנדרש
  • הגשת דוח ביצוע
  • ביקורת לאחר ביצוע התיקון (אופציה)